Jubileumi programok

Amikor 2 éve elkezdtük szervezni a jubileumi megemlékezést először "csak" egy emlékező nagymisére gondoltunk. Ahogy elkezdtük ennek szervezését és éreztük e hely kisugárzását, s észleltük, észleljük azt a rengeteg bajt, mely körül vesz minket, úgy mint magyart, úgy mint európait, úgy mint embert "újra terveztünk". Széteső, elembertelenedő, felszínes világunkba, mint egy falat kenyér úgy hiányzik az összetartás, összetartozás, egymásért tenni akarás vágya. Nem a katasztrófák, vagy súlyos betegségek, szélsőségesen elesett emberek felé hiányzik ez, mert ott sokk szerűen megvan, hanem a mindennapokban egymás felé. Ezek után azt gondoltuk, itt egy 800 éves zászlóshajó, itt vannak tenni akaró emberek, hát tegyünk valamit amit tudunk önerőből. Így terjesztettük ki egy háromnapos rendezvénnyé, mely egy kicsi, de átfogó szeletét hivatott bemutatni a magyar kultúrának és a sportnak.

Közvetlen cél felhívni a figyelmet a vészesen romló állagú majd 800 éves freskókra. A közvetett cél pedig a fent említett közösség építés, egy közös múltú, közös sorsú kis-nagy népnek e nyugati őrtornyában.

A templomban megrendezésre kerülő előadások bevétele, illetve bármely más adomány a XIII. századi freskók megmentésére fordítódik!

Az esemény fővédnöke: posztumusz Jáki Nagy Márton

A szervezés folyamata

A jubileumi ünnep szervezése elindult, melynek célját a fentiekben leírtam. A gyakorlati eredmény, mely tovább erősíthetné céljainkat a templombelső teljes felújítása, kiemelten a XIII. századi eredeti freskóké. Az eredetileg kívül, belül színes templomot a XX. század fordulóján a restaurálást vezető Schulek Frigyes koncepciója alapján, mely szerint a román kori építészet sajátja a naturalitás, levakartatta azokat a festéseket, melyeket az idő vasfoga meghagyott. A homokkőbe vájt vasfogak nyomai a templom egész felületén nyomon követhetők, legalább fél centiméter mélyen. Az eredeti festést és mintákat, műszeres vizsgálattal jó részt rekonstruálni lehet. Az oszlopoktól kezdve a faragott alakokig eredetileg festve voltak. A templom állapotának javítása nemzeti érdek, mivel nemzetközi ismertsége okán hazánk jó hírét keltheti világszerte.

Szelestey család, a Ják nemzetség egyik máig élő ága

2012 május 27.

Az alapítás a stílusjegyek alapján az 1220 körüli évekre keltezhető. Ezt erősíti az az 1325-ben kelt királyi oklevél, melyben Károly Róbert király a vasvári káptalantól kéri, hogy állapítsa meg, kit illet a jáki monostor patrónusi joga. Ebben az alapítót már a „Nagy” jelzővel (Comes Marthinus Magnus) illeti és külön is megemlíti, hogy ő a Szent György-monostor (monasterium Sancti Georgii Jaak) építtetője. Az oklevélre a 17. században ismeretlen kéz érdekes számítást írt (1651-1214 = 437), melyben az akkor még fellelhető adatok alapján kiszámította, hogy hány éves a monostor.

Szeretnénk, ha az ez alkalomból szervezett ünnepség sorozat, túlmutatna, egy öreg, szebben fogalmazva egy ősi épület megünneplésén. Felhívná a figyelmet, megérintené a magyarságot, a közös gyökerekre emlékeztetve a jövőbe vetett hitet az összefogást erősítené, nem a mások elleni harcot, de a magunk melletti kiállást szimbolizálná.

Szeretettel várunk minden jó szándékú embert, akik mélyebben szeretnék megélni az emberi létet a mai modert, „civilizált”, talmi szemlélettel szemben! Érdekes látni és érdemes megfigyelni, ahogyan az emberi tudomány „fejlődik”, úgy távolodik az emberiség egyre-egyre messzebb az őstudástól és ezzel egyetemben attól, amely a földi világ szerves részévé tette.

Néhány magvas gondolatot idézek, hogy ki, mint látja-e helyzetet.

És mint az ékszer is holt kincs a láda fenekén, életet kap akkor, ha viselik: a népdal is mennél többeké lesz, annál nagyobb lesz világító és melegítő ereje. Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.

Kodály Zoltán gondolatai ezek

A hagyomány, mint élmény működik, mint információ halott.

Mondja Kassai Lajos hagyományőrző lovas íjász

A népi építészet éltető forrása, a paraszti kultúra végleg megszűnt. Jönnek a városból kecsketartók, biokertészek, mert az élet, hála Istennek élni akar. De ők már nem találkoznak Pista bácsival, Mari nénivel, azokkal az ízekkel, formákkal, azzal a lelkülettel. Kérdés, hogy az átmentett népi építészet és maga a föld megtermi-e újra a szép házakhoz méltó falut.

Nyilatkozza Somogyi Győző festőművész

Ez a helyzet nem magyar sajátosság, ez maga a modern „civilizált” élet, mely értelem szerint visszafordíthatatlan folyamat, de egyre többen vagyunk, akik bíznak a csodában, sőt tenni is képesek a csodáért.

Szelestey P. Attila
800 éves jáki jubileum pecsétje

Szeretettel és üdvözlettel a szervezők és a Jáki Templomért Vas Megyei Alapítvány nevében:


A 800 éves évforduló előkészületeinek egyik szép pillanata. A hét éve ültetett (A templom felszentelésének 750 éves évfordulójára) Szelestei ezüsthárs mellé, nyolc új hársfát ültettünk. Minden száz esztendőért egyet!


Folytatódik, sőt a célegyenesbe került az évforduló szervezése. Egyre többen állnak mellénk, érzik fontosnak e nagy évfordulón való részvételt. Más érzés úgy ünnepelni egy 800 éves évfordulót, hogy azt nemcsak jelképesen, hanem a maga fizikai valójában, abban a közegben tehetik meg ami már akkor is létezett és máig fennáll. A jáki, Jáki Nagy Márton Általános Iskola, az évforduló részeseként, a megelőző héten névadójáról emlékezik meg. Színes programokkal hozzák közelebb a gyerekekhez a régmúltat, mely tartást és hitet adhat nekik a jövőre tekintve. Jákon a monostor, illetve annak temploma egy egész évezredre meghatározóvá vált, mind a helyieknek, mind a környékén élők számára. Ezt az érzést, ezt az erős eltéphetetlen gyökeret, szeretnék, szeretnénk tovább adni minden arra fogékony honfitársunknak.


Szeretnénk a templomi programokat profi hangtechnikával felvenni, hogy a későbbiekben kellő anyagi fedezettel lemez is készülhessen belőle. A technikai próbákról néhány felvétel.


E díszoklevelet a jubileumi eseményen résztvevő előadókkal, illetve megemlékezésünk létrehozásának segítőivel szeretnénk aláiratni, emléket állítva ezzel egy különleges eseménynek.

A Jaáki Szent György monostor megalapításának 800 éves évfordulója alkalmából az esemény emlékére kiadott díszoklevél
Ismereteink szerint az Úr 1214. esztendejében, Jaáki Nagy Márton vasvári, zalai ispán; Jaák nembéli Mike, Imre királyunk nádorának unokája, Csépán horvát-szlavón bán a pornói monostor alapítójának unokaöccse, Kázmér, ifjú Márton ispánok és Zlaudus választott veszprémi püspök atyja, Csépán mester, vasvári ispán és királyi pohárnokmester nagyatyja az egész Jaák nemzetség aktuális feje, megalapította a Jaáki monostort. Egyetemlegesen egész nemzetsége lelki üdvéért, s mind maga, mint rokonai temetkezési helyeként. A monostor a bencés rendi szerzetesek már a régmúlt homályába vesztek, nem veri fel a kolostor kerengőjének csendjét a barátok saruinak tompa puffanása, nem szűrődik ki zsolozsmájuk búgó hangja a falak közül. Már csak a templom áll, de az áll töretlenül az ezer éves temető felett. Felkiáltó jelként mered az égnek, hirdetve egy nép, egy maroknyi nép életerejét, hitét, mindent eltűrő és elviselő erejét, mely a világ minden égtája felől állta a támadásokat, védve vele magát, védve vele Európát, védve vele az Embert.
Szelestey P. Attila
800 éves jáki jubileum pecsétje
Kelt Jaákon, az Üdv 2014. évében
Szent György hava 26. napján

Pár pillanatfelvétel a 7 évvel ezelőtti megemlékezésről.


Ismét megújult a 800 éves Jáki templom
2012 április-június


Jáki templom portáléja
Jáki oroszlán
Jáki Nagy Márton
Isten hozta Vas megyében
A Jáki templom éjjel
Temetési siratók freskó
Jáki Nagy Márton és rokonsága freskó