2014-ben lesz a Jáki monostor templom építése megkezdésének 800 esztendős jubileuma

2014 április 25-27. között ünnepeljük a Jáki bencés apátság megalapításának 800 esztendős évfordulóját.

Szeretnénk, ha az ez alkalomból szervezett ünnepség sorozat, túlmutatna, egy öreg, szebben fogalmazva egy ősi épület megünneplésén. Felhívná a figyelmet, megérintené a magyarságot, a közös gyökerekre emlékeztetve a jövőbe vetett hitet az összefogást erősítené, nem a mások elleni harcot, de a magunk melletti kiállást szimbolizálná.

A jubileumi ünnep szervezése elindult, melynek célját a fentiekben leírtam. A gyakorlati eredmény, mely tovább erősíthetné céljainkat a templombelső teljes felújítása, kiemelten a XIII. századi eredeti freskóké. Az eredetileg kívül, belül színes templomot a XX. század fordulóján a restaurálást vezető Schulek Frigyes koncepciója alapján, mely szerint a román kori építészet sajátja a naturalitás, levakartatta azokat a festéseket, melyeket az idő vasfoga meghagyott. A homokkőbe vájt vasfogak nyomai a templom egész felületén nyomon követhetők, legalább fél centiméter mélyen. Az eredeti festést és mintákat, műszeres vizsgálattal jó részt rekonstruálni lehet. Az oszlopoktól kezdve a faragott alakokig eredetileg festve voltak. A templom állapotának javítása nemzeti érdek, mivel nemzetközi ismertsége okán hazánk jó hírét keltheti világszerte.

Szelestey család, a Ják nemzetség egyik máig élő ága

2012 május 27.

2014 tavaszán, Jákon megünnepeljük a Jáki bencés apátság megalapításának 800 esztendős évfordulóját.

Az alapítás a stílusjegyek alapján az 1220 körüli évekre keltezhető. Ezt erősíti az az 1325-ben kelt királyi oklevél, melyben Károly Róbert király a vasvári káptalantól kéri, hogy állapítsa meg, kit illet a jáki monostor patrónusi joga. Ebben az alapítót már a „Nagy” jelzővel (Comes Marthinus Magnus) illeti és külön is megemlíti, hogy ő a Szent György-monostor (monasterium Sancti Georgii Jaak) építtetője. Az oklevélre a 17. században ismeretlen kéz érdekes számítást írt (1651-1214 = 437), melyben az akkor még fellelhető adatok alapján kiszámította, hogy hány éves a monostor.

Családunk a Jaák nemzetség, egyik máig élő ága. Küldetésünknek érezzük, hogy hagyományainkat, magyarságunkat, hitünket átadjuk az arra fogékonyaknak. Két oldalról is nehéz a feladat. Egyrészt, hogy a magyarság ne legyen magyarkodás, másrészt, hogy a templomhoz való kötődésünk ne legyen ízléstelenül erőltetett. Az érintettség egy lehetőség arra, hogy az általunk fontosnak tartott értékeknek hangot adjunk, csúnya hasonlattal szócsőként használjuk. Szeretnénk, ha ez az ünnepség sorozat túlmutatna egy öreg épület megünneplésén és demonstrálná, hogy az ősi értékek megőrzése, ismételt megtalálása a ma világában kiemelt fontosságú. Az elmúlt száz esztendőben olyan mértékű pusztítást végzett a „modern ember”, amely több ezer év eredményeit tette szinte semmissé. Természetesen ez egy folyamat volt, mely az emberi természet telhetetlenségén, fensőségének minden áron való érvényre juttatásán alapult. A különbség a drasztikus felgyorsuláson tetten érhető, melyet a globalitás gerjesztett ilyen méretűre. Célunk a megemlékezés apropóján a magyar kultúra mélységének a megismertetése, mind térben, mind időben. Ezáltal a ma és a jövő nemzedékeinek, egy minta átadása, mely szerint van mire büszkének lennünk. Felhívni a figyelmet, a jövőbe vetett hitre, a hiteles életre a család a faluközösség a földközösség a magyar nyelv a nemzet összefogásának fontosságára. Mindez nem mások rovására, csakis saját értékeink, önazonosságunk megtartására irányul, mellyel nemcsak mi gazdagodunk, hanem az egyetemes kultúra is.

Néhány magvas gondolatot idézek, hogy ki, mint látja-e helyzetet.

És mint az ékszer is holt kincs a láda fenekén, életet kap akkor, ha viselik: a népdal is mennél többeké lesz, annál nagyobb lesz világító és melegítő ereje. Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.

Kodály Zoltán gondolatai ezek

A hagyomány, mint élmény működik, mint információ halott.

Mondja Kassai Lajos hagyományőrző lovas íjász

A népi építészet éltető forrása, a paraszti kultúra végleg megszűnt. Jönnek a városból kecsketartók, biokertészek, mert az élet, hála Istennek élni akar. De ők már nem találkoznak Pista bácsival, Mari nénivel, azokkal az ízekkel, formákkal, azzal a lelkülettel. Kérdés, hogy az átmentett népi építészet és maga a föld megtermi-e újra a szép házakhoz méltó falut.

Nyilatkozza Somogyi Győző festőművész

Ez a helyzet nem magyar sajátosság, ez maga a modern „civilizált” élet, mely értelem szerint visszafordíthatatlan folyamat, de egyre többen vagyunk, akik bíznak a csodában, sőt tenni is képesek a csodáért.

A templomban megrendezésre kerülő előadások bevétele, illetve bármely más adomány a XIII. századi freskók megmentésére fordítódik!

Az esemény fővédnöke: posztumusz Jáki Nagy Márton

Szeretettel várunk minden jó szándékú embert, akik mélyebben szeretnék megélni az emberi létet a mai modert, „civilizált”, talmi szemlélettel szemben! Érdekes látni és érdemes megfigyelni, ahogyan az emberi tudomány „fejlődik”, úgy távolodik az emberiség egyre-egyre messzebb az őstudástól és ezzel egyetemben attól, amely a földi világ szerves részévé tette.

Szelestey család nevében: Szelestey P. Attila


A 800 éves évforduló előkészületeinek egyik szép pillanata. A hét éve ültetett (A templom felszentelésének 750 éves évfordulójára) Szelestei ezüsthárs mellé, nyolc új hársfát ültettünk. Minden száz esztendőért egyet!


Folytatódik, sőt a célegyenesbe került az évforduló szervezése. Egyre többen állnak mellénk, érzik fontosnak e nagy évfordulón való részvételt. Más érzés úgy ünnepelni egy 800 éves évfordulót, hogy azt nemcsak jelképesen, hanem a maga fizikai valójában, abban a közegben tehetik meg ami már akkor is létezett és máig fennáll. A jáki, Jáki Nagy Márton Általános Iskola, az évforduló részeseként, a megelőző héten névadójáról emlékezik meg. Színes programokkal hozzák közelebb a gyerekekhez a régmúltat, mely tartást és hitet adhat nekik a jövőre tekintve. Jákon a monostor, illetve annak temploma egy egész évezredre meghatározóvá vált, mind a helyieknek, mind a környékén élők számára. Ezt az érzést, ezt az erős eltéphetetlen gyökeret, szeretnék, szeretnénk tovább adni minden arra fogékony honfitársunknak.


Szeretnénk a templomi programokat profi hangtechnikával felvenni, hogy a későbbiekben kellő anyagi fedezettel lemez is készülhessen belőle. A technikai próbákról néhány felvétel.


Pár pillanatfelvétel a 7 évvel ezelőtti megemlékezésről.


Ismét megújult a 800 éves Jáki templom
2012 április-június

Jáki templom portáléja
Jáki oroszlán
Jáki Nagy Márton
Isten hozta Vas megyében
A Jáki templom éjjel
Temetési siratók freskó
Jáki Nagy Márton és rokonsága freskó